Voor meer informatie: 0470 08 26 13

Deformatie- en zettingsmetingen

Deformatie- en zettingsmetingen

Door middel van zettingsmetingen kan men zeer nauwkeurig de hoogteverandering van een aantal controlepunten ten opzichte van één of meerdere vaste referentiepunten bepalen. Afhankelijk van de optredende zettingen zal het tijdsinterval tussen de metingen aangepast worden. Vooral bij werken waar bemaling aan te pas komt, is het belangrijk om na te gaan of er in de omgeving geen verzakkingen zijn. Zettingsmetingen worden daarom vaak uitgevoerd bij grondsaneringen. Aan de hand van een doorgaande waterpassing met digitaal waterpasinstrument, kunnen de zettingen tot op een nauwkeurigheid van 1 milimeter bepaald worden.

Wanneer men naast de verandering in hoogte ook de verandering in positie wil controleren, kan men een deformatiemeting uitvoeren. De verandering van positie wordt bepaald dmv een totaalstation. Dit zal ook resutlaten opleveren met een nauwkeurigheid op milimeterniveau.

U kan mij steeds contacteren voor een vrijblijvende prijsofferte.

Adresgegevens

Ing. Peter Geerts
Schaapbroekhoef 13
2820 Bonheiden
Tel: 0470 08 26 13
Email: info@petergeerts.be
Website: www.petergeerts.be
BTWNR: BE 0838 482 945