Voor meer informatie: 0470 08 26 13

Opmetingen

Opmetingen

Het doel van een opmeting is meestal het in kaart brengen van een bestaande toestand. De resultaten ervan worden dan afgeleverd in de vorm van een plan. Dit kan zowel een digitaal plan zijn (cad-bestand) als een afdruk op papier (van A4 tot A0 formaat).

Opmeting van terreinen

Bijvoorbeeld de opmeting van:

  • percelen voor een grensbepaling of voor de aanvraag van een stedenbouwkundig attest;
  • percelen voor een kadastrale splitsing of mutatie (splitsingsplan);
  • wegenissen of openbare domeinen voor het ontwerp bij heraanleg;
  • terreinen voor het opmaken van een 3D-terreinmodel;

Opmeting van gebouwen

Bijvoorbeeld de opmeting van:

  • de gevelaanzichten of scheidsmuren voor de aanvraag van een bouwvergunning of stedenbouwkundig attest;
  • de ruwbouw voor het ontwerp van een renovatieproject;
  • het volume, nodig voor het aanvragen van een sloopvergunning;
  • de muuroppervlakte bij muurovername;

U kan mij steeds contacteren voor een vrijblijvende prijsofferte.

Adresgegevens

Ing. Peter Geerts
Schaapbroekhoef 13
2820 Bonheiden
Tel: 0470 08 26 13
Email: info@petergeerts.be
Website: www.petergeerts.be
BTWNR: BE 0838 482 945