Voor meer informatie: 0470 08 26 13

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is een gedetailleerde, schriftelijke beschrijving van de feitelijke staat waarin het goed zich bevindt voor de aanvang van de huur, concessie of werken, meestal aangevuld met foto’s van het beschreven goed. De plaatsbeschrijving wordt tegensprekelijk opgesteld door de betrokken partijën of door een onafhankelijke deskundige zoals de landmeter-expert. Alle partijën dienen de gedateerde plaatsbeschrijving te tekenen voor akkoord.

Na afloop van de huur wordt er nagekeken of het goed zich in dezelfde staat bevindt als voorheen. Indien er schade is opgetreden, andere dan schade door normaal gebruik, ouderdom of overmacht, zal de huurder deze schade moeten herstellen of vergoeden.

Wanneer er geen plaatsbeschrijving werd opgesteld, gaat men ervan uit dat het goed zich na afloop van de huur of concessie in dezelfde staat bevindt als voor aanvang. De huurder kan dan niet verantwoordelijk worden gesteld voor aangerichte schade tenzij de verhuurder kan bewijzen dat de schade door de huurder werd aangericht.

Wanneer de plaatsbeschrijving wordt opgesteld door een onafhankelijke deskundige, betalen de verhuurder en de huurder elks de helft van de kosten wanneer het een plaatsbeschrijving voor aanvang huur of concessie betreft. Indien het een plaatsbeschrijving voor aanvang werken betreft, is het erelonen van de deskundige ten laste van de aannemer.

U kan mij steeds contacteren voor een vrijblijvende prijsofferte.

Adresgegevens

Ing. Peter Geerts
Schaapbroekhoef 13
2820 Bonheiden
Tel: 0470 08 26 13
Email: info@petergeerts.be
Website: www.petergeerts.be
BTWNR: BE 0838 482 945