Voor meer informatie: 0470 08 26 13

Schattingen

Schattingen

Wat?

Een schatting is een waardebepaling van een onroerend goed. Men kan deze waarde laten schatten door een onafhankelijke deskundige. Meestal gaat het dan over de normale verkoopwaarde, ook de venale waarde genoemd. Dit is de prijs die een normale koper in normale omstandigheden voor het goed wil betalen.

Waarom?

Vele mensen kopen of verkopen maar een maal in hun leven een woning of grond. Het is dan ook voor de hand liggend dat ze niet weten welke de waarde is van het onroerende goed dat ze wensen te kopen of verkopen. Aangezien het hier vaak de grootste financiële transactie van hun leven betreft, is het aangeraden om het advies van een deskundige inzake aan te wenden.

Een andere reden om een schatting te laten uitvoeren door een onafhankelijk deskundige is bij verdelingen van vastgoed. Het kan hier gaan om een verdeling ten gevolge van nalatenschap aan meerdere erfgenamen waarbij een erfgenaam het vastgoed wenst te behouden en de andere erfgenamen hiervoor een tegenwaarde in geld wensen. Een andere vorm is de verdeling ten gevolge van echtscheiding waarbij de ene partij de andere uitkoopt.

Ten slotte kunnen nog de waardebepaling bij aanvraag van een hypotheeklening en de waardebepaling bij successieaangiften vermeld worden.

Hoe?

Bij de schatting wordt met een groot aantal factoren rekening gehouden om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Onder meer de oppervlakte, de breedte en de diepte van de woning en het perceel, de ligging van het goed, de afwerking en opbouw van de woning, de staat waarin het zich bevindt, … worden beoordeeld. Aan de hand van deze factoren kan het te schatten onroerende goed vergeleken met recent verkochte onroerende goederen uit de nabije omgeving.

U kan mij steeds contacteren voor een vrijblijvende prijsofferte.

Adresgegevens

Ing. Peter Geerts
Schaapbroekhoef 13
2820 Bonheiden
Tel: 0470 08 26 13
Email: info@petergeerts.be
Website: www.petergeerts.be
BTWNR: BE 0838 482 945